A--0A-NS - IL - U2-0

Båtförsäkring

Båtförsäkring är en försäkring som gäller för båtar. I båtförsäkringen finns det tre olika försäkringsdelar: De olika delar som kan ingå i båtförsäkringarna är:

Båtförsäkring
 • Ansvarsförsäkring eller ansvarsskydd vilket är båtförsäkringens motsvarighet till en bilförsäkrings trafikförsäkring. Denna försäkringsdel kan vara så stor som 50 miljoner kronor och täcker skador på tredje man.
 • Egendomsförsäkring eller egendomsskydd kan jämföras med en halvförsäkring på en bil.
 • Sjöskadeförsäkring är båtförsäkringens motsvarighet till en helförsäkring. Denna de täcker t.ex. grundstötning, kollision, strandning, kapsejsning, sjunkning samt skador på skrov, rutor eller segel.
H-NS - IL - U2-1

Mycket ingår i båtförsäkringen

Det finns många delar i en båtförsäkring som täcker olika saker.. En del av de försäkringsmoment som ingår i båtförsäkringen är:

Ingår i båtförsäkringen
 • Brandskada
 • Skadegörelseförsäkring
 • Stöldförsäkring
 • Räddningsförsäkring - Hjälp med bogsering eller räddning
 • Rättsskyddsförsäkring - Hjälp vid rättegångar efter en olycka
 • Transportförsäkring - Ersättning om en olycka händer vid transport av båten på land
 • Uppläggningsförsäkring - Ersättning om båten skadas vid isättning eller upptagning samt under tiden då den ligga upplagd över vintern
 • Maskinskyddsförsäkring - Skador på motorn som orsakats av yttre påverkan eller att motorn skär.

Sänka priset på båtförsäkringen

Du kan själv påverka hur stor premien på båtförsäkringen är genom att:

Sänka priset på båtförsäkringen
 • Elektronisk startspärr på båten
 • Höja självrisken
 • Ha spårsändar dold i båten
 • Inneha en skepparexamen
 • Medlem i en båtklubb
 • Använda samma försäkringsbolag bör båten som för bilen och hemmet
 • Stöldskyddsmärka motorn
 • Ha båten på en låst brygga och inlåst område under vinterförvaringen
 • Inte ha dyra båttillbehör förvarade
I-NS - IL - U2-2

Allt intressant om försäkringar och hemförsäkringar

Här kan du hitta mycket information och fakta om hemförsäkringar men också en hel del kul fordonsförsäkringar, djurförsäkringar och sakförsäkringar.

H-NS - IL - U2-3


Meny - Hemförsäkring
Till förstasidan på www.hemforsakring.topHögst upp på sidanLängst ned på sidan
BilförsäkringHemförsäkringBarnförsäkringNyheter